Vererving van bruin bij de putter.                                                         Met dank aan Studiegroep Veldhoven

Kleuren en vererving bij de putter:

 

Opmerkingen:

1. PP betekent passe-partout of vererft wildkleur, agaat, bruin en isabel.

2. …/…: betekent “split voor”, “verervend voor”.

3. (+): geeft meerdere in aantal

     (-): geeft mindere in aantal

          

Kleur             Verervingsvorm

Wildkleur       geslachtsgebonden

Bruin             geslachtsgebonden

Agaat            geslachtsgebonden

Isabel            geslachtsgebonden

Pastel            geslachtsgebonden

Satinet          geslachtsgebonden

Eumo            geslachtsgebonden

Witkop          onafhankelijk recessief  

Opaal            onafhankelijk recessief

Bruin x wildkleur

Zonen : wildkleur/bruin

Dochters : bruin

 Bruine major putter en bruine witkop major putter

Bruin x agaat

Zonen : wildkleur PP

Dochters : bruin

 

Bruin x bruin

Zonen : bruin

Dochters : bruin

 

Bruin x isabel

Zonen : bruin/isabel

Dochters : bruin

 

Bruin / isabel x wildkleur

Zonen : wildkleur / bruin, wildkleur PP

Dochters : bruin, isabel

 

Bruin / isabel x agaat

Zonen : wildkleur PP, agaat / isabel

Dochters : bruin, isabel

 

Bruin / isabel x bruin

Zonen : bruin, bruin/isabel

Dochters : bruin, isabel

 

Bruin / isabel x isabel

Zonen : bruin/isabel, isabel

Dochters : bruin, isabel

 

 

 

Terug naar Artikelen