Vererving van bruin bij de putter.                                                         Met dank aan Studiegroep Veldhoven

Kleuren en vererving bij de putter:

 

Opmerkingen:

1. PP betekent passe-partout of vererft wildkleur, agaat, bruin en isabel.

2. …/…: betekent “split voor”, “verervend voor”.

3. (+): geeft meerdere in aantal

     (-): geeft mindere in aantal

          

Kleur             Verervingsvorm

Wildkleur       geslachtsgebonden

Bruin             geslachtsgebonden

Agaat            geslachtsgebonden

Isabel            geslachtsgebonden

Pastel            geslachtsgebonden

Satinet          geslachtsgebonden

Eumo            geslachtsgebonden

Witkop          onafhankelijk recessief  

Opaal            onafhankelijk recessief

Wildkleurpastel x wildkleur

Zonen :  wildkleur/pastel

Dochters : wildkleurpastel

 

Wildkleurpastel x agaat

Zonen :  wildkleur/agaat, pastel

Dochters : wildkleurpastel

 

Wildkleurpastel x bruin

Zonen :  wildkleur/bruin, pastel

Dochters : wildkleurpastel

 

Wildkleurpastel x isabel

Zonen :  wildkleur/ag., bruin, is./pastel

Dochters : wildkleurpastel

 

Wildkleurpastel x wildkleurpastel

Zonen :  wildkleurpastel

Dochters : wildkleurpastel

Oppassen met opbleking!

 

Wildkleurpastel x agaatpastel

Zonen :  wildkleurpastel/agaat

Dochters : wildkleurpastel

Oppassen met opbleking!

 

Wildkleurpastel x bruinpastel

Zonen :  wildkleurpastel/bruin

Dochters : wildkleurpastel

    Oppassen met opbleking!

 

Wildkleurpastel x isabelpastel

Zonen :  wildkleurpastel/agaat, bruin, isabel

Dochters : wildkleurpastel

    Oppassen met opbleking!

 

Wildkleur / pastel x wildkleur

Zonen :  wildkleur, wildkleur/pastel

Dochters : wildkleur, wildkleurpastel

 

Wildkleur / pastel x agaat

Zonen :  wildkleur/agaat, wildkleur/agaat/pastel

Dochters : wildkleur, wildkleurpastel

 

Wildkleur / pastel x bruin

Zonen :  wildkleur/bruin, wildkleur/bruin/pastel

Dochters : wildkleur, wildkleurpastel

 

Wildkleur / pastel x isabel

Zonen :  wildkleur/agaat, bruin, isabel, wildkleur/ag, bruin, isabel/pastel

Dochters : wildkleur, wildkleurpastel

 

Wildkleur / pastel x wildkleurpastel

Zonen :  wildkleur/pastel, wildkleurpastel

Dochters : wildkleur, wildkleurpastel

 

Wildkleur / pastel x agaatpastel

Zonen :  wildkleur/agaat/pastel, wildkleurpastel/agaat

Dochters : wildkleur, wildkleurpastel

 

Wildkleur / pastel x bruinpastel

Zonen :  wildkleur/bruin/pastel, wildkleurpastel/bruin

Dochters : wildkleur, wildkleurpastel

 

Wildkleur / pastel x isabelpastel

Zonen :  wildkleur/ag., bruin, isabel/pastel, wildkleurpastel/ag., bruin, isabel

Dochters : wildkleur, wildkleurpastel

 

Wildkleur x wildkleurpastel

Zonen :  wildkleur/pastel

     Dochters : wildkleur

 

Wildkleur x agaatpastel

Zonen :  wildkleur / agaat / pastel

     Dochters : wildkleur

 

Wildkleur x bruinpastel

Zonen :  wildkleur/bruin/pastel

Dochters : wildkleur

 

Wildkleur x isabelpastel

Zonen :  wildkleur/ag., bruin, isabel/pastel

Dochters : wildkleur

 

Agaatpastel x wildkleur

Zonen :  wildkleur/agaat/pastel

Dochters : agaatpastel

 

Agaatpastel x agaat

Zonen :  agaat/pastel

Dochters : agaatpastel

 

Agaatpastel x bruin

Zonen :  wildkleur/ag., bruin, isabel/pastel

Dochters : agaatpastel

 

Agaatpastel x isabel

Zonen :  agaat/isabel/pastel

Dochters : agaatpastel

 

Agaatpastel x wildkleurpastel

Zonen :  wilkleurpastel/agaat

Dochters : agaatpastel

     Oppassen met opbleking!

 

Agaatpastel x agaatpastel

Zonen :  agaatpastel

Dochters : agaatpastel

Oppassen met opbleking!

 

Agaatpastel x bruinpastel

Zonen :  wildkleurpastel/ag., bruin, isabel

Dochters : agaatpastel  

Oppassen met opbleking!

 

Agaatpastel x isabelpastel

Zonen :  agaatpastel/isabel

Dochters : agaatpastel  

Oppassen met opbleking!

 

Agaat / pastel x wildkleur

Zonen :  wildkleur/agaat,wildkleur/agaat/pastel

Dochters : agaat, agaatpastel

 

Agaat / pastel x agaat

Zonen : agaat, agaat/pastel

Dochters : agaat, agaatpastel

 

Agaat / pastel x bruin

Zonen : wildkleur/agaat, bruin, isabel, wildkleur/ag. , bruin, isabel/pastel

Dochters : agaat, agaatpastel

 

Agaat / pastel x isabel

Zonen : agaat / isabel, agaat / isabel / pastel

Dochters : agaat, agaatpastel

 

Agaat / pastel x wildkleurpastel

Zonen :  wilkleur / agaat / pastel, wildkleurpastel / agaat

Dochters : agaat, agaatpastel

 

Agaat / pastel x agaatpastel

Zonen :  agaat / pastel, agaatpastel

Dochters : agaat, agaatpastel

 

Agaat / pastel x bruinpastel

      Zonen : wildkleur / ag., bruin, is. / pastel, wildkleurpastel / ag. , bruin, is.

Dochters : agaat, agaatpastel

 

Agaat / pastel x isabelpastel

Zonen :  agaat / isabel / pastel, agaatpastel / isabel

Dochters : agaat, agaatpastel

 

Bruinpastel x wildkleur

Zonen :  wildkleur / bruin / pastel

Dochters : bruinpastel

 

Bruinpastel x agaat

Zonen :  wildkleur / ag., bruin,  is. / pastel

Dochters : bruinpastel

 

Bruinpastel x bruin

Zonen :  bruin / pastel

Dochters  bruinpastel

 

Bruinpastel x isabel

Zonen :  bruin / isabel / pastel

Dochters : bruinpastel

 

Bruinpastel x wildkleurpastel

Zonen :  wildkleurpastel / bruin

Dochters : bruinpastel

Oppassen met opbleking!

 

Bruinpastel x agaatpastel

Zonen :  wildkleurpastel / ag., bruin, isabel

Dochters : bruinpastel

Oppassen met opbleking!

 

Bruinpastel x bruinpastel

Zonen :  bruinpastel

Dochters : bruinpastel

Oppassen met opbleking!

 

Bruinpastel x isabelpastel

Zonen :  bruinpastel / isabel

Dochters : bruinpastel

Oppassen met opbleking!

 

Bruin / pastel x wildkleur

Zonen :  wildkleur / bruin,wildkleur/bruin/pastel

Dochters : bruin, bruinpastel

 

Bruin / pastel x agaat

Zonen :  wildkleur / ag., bruin, is, wildkleur / ag., bruin, is. / pastel

Dochters : bruin, bruinpastel

 

Bruin / pastel x bruin

Zonen :  bruin, bruinpastel

Dochters : bruin, bruinpastel

 

Bruin / pastel x isabel

Zonen :  bruin / isabel, bruin / isabel / pastel

Dochters : bruin, bruinpastel

 

Bruin / pastel x wildkleurpastel

Zonen :  wildkleur / bruin / pastel, wildkleurpastel / bruin

Dochters : bruin, bruinpastel

 

Bruin / pastel x agaatpastel

Zonen :  wildkleur / ag., bruin, is. / pastel, wildkleurpastel / ag., bruin, is.

Dochters : bruin, bruinpastel

 

Bruin / pastel x bruinpastel

Zonen :  bruin / pastel, bruinpastel

Dochters : bruin, bruinpastel

 

Bruin / pastel x isabelpastel

Zonen :  bruin / isabel / pastel, bruinpastel / isabel

Dochters : bruin, bruinpastel

 

Isabelpastel x wildkleur

Zonen :  wildkleur / ag., bruin, is. / pastel

Dochters : isabelpastel

 

Isabelpastel x agaat

Zonen :  agaat / isabel / pastel

Dochters : isabelpastel

 

Isabelpastel x bruin

Zonen :  bruin / isabel / pastel

Dochters : isabelpastel

 

Isabelpastel x isabel

Zonen :  isabel / pastel

Dochters : isabelpastel

 

Isabelpastel x wildkleurpastel

Zonen :  wildkleurpastel / ag. ,bruin, isabel

Dochters : isabelpastel

Oppassen met opbleking!

 

Isabelpastel x agaatpastel

Zonen :  agaatpastel / isabel

Dochters : isabelpastel

Oppassen met opbleking!

 

Isabelpastel x bruinpastel

Zonen :  bruinpastel / isabel

Dochters : isabelpastel

Oppassen met opbleking!

 

Isabelpastel x isabelpastel

Zonen :  isabelpastel

Dochters : isabelpastel

Oppassen met opbleking!

 

Isabel / pastel x wildkleur

Zonen :  wildkleur / ag., bruin, is, wildkleur / ag., bruin, is. / pastel

Dochters : isabel, isabelpastel

 

Isabel / pastel x agaat

Zonen :  agaat / isabel, agaat / isabel / pastel

Dochters : isabel, isabelpastel

 

Isabel / pastel x bruin

Zonen :  bruin / isabel, bruin / isabel / pastel

Dochters : isabel, isabelpastel

 

Isabel / pastel x isabel

Zonen :  isabel, isabel / pastel

Dochters : isabel, isabelpastel

 

Isabel / pastel x wildkleurpastel

Zonen :  wildkleur / ag., bruin, is. / pastel, wildkleurpastel / ag., bruin, is.

Dochters : isabel, isabelpastel

 

Isabel / pastel x agaatpastel

Zonen : agaat / isabel/pastel, agaatpastel / isabel

Dochters : isabel, isabelpastel

 

Isabel / pastel x bruinpastel

Zonen : bruin/isabel/pastel, bruinpastel/isabel

Dochters : isabel, isabelpastel

 

Isabel / pastel x isabelpastel

Zonen :  isabel / pastel, isabelpastel

Dochters : isabel, isabelpastel

 

 

 

Terug naar Artikelen