Klik op een foto om te vergroten en bij nogmaals klikken verkleind de foto weer.

Witkop witkeel putter wildkleur major distelvink Gele isabelsatinet putter distelvink, major putter, siberische putter    bonte major distelvink major putters siberische putters distelvinken   Albino distelvink, major putter, Siberische putter koptekening van een bonte siberische putter  Italiaanse broedkooien
Siberische putter, distelvink, major putter  bruine pop   bruine pop, bruine witkop man  Bonte major putter
eumo man isabel pop
eumo man Distelvink witkop man gele isabelsatinet en agaat putters Opaal putters Wildkleur opaal en isabel opaal major putters Agaat met zilverfactor distelvink putters met zilverfactor Agaat met zilverfactor Agaat met zilverfactor  bruno pastello cardellino  agaat witkop putter wildkleur opaal bruine major putter distelvink gele agaat cardellino  nouveau mutation: Chardonneret Major brun pastel  Witmasker faktor tezamen met de blauwfaktor verenigd in een wildkleur major putter distelvink New Mutation Brownpastell Goldfinch wildkleur witkop pop brunopastello teste bianco, bruinpastel witkop, Brun pastel tÍte blanche brunopastello teste bianco, bruinpastel witkop, Brun pastel tÍte blanche brunopastello, bruinpastel, brun pastel Brown Pastel braun pastell/></span><span lang= brunopastello teste bianco, /></span><span lang=